*NEW PRODUCT!* Street Lightroom Presets [LUTs + Lightroom] (XMP/ACR, CUBE, DNG, LR) S70T56 [40.000vnđ]

Camera Raw Presets (XMP/ACR), Desktop Lightroom Presets (LR), Lightroom Mobile Presets (DNG), Lightroom Presets, LUTs Pack

Street Lightroom Presets: Các cài đặt trước dành cho những người khám phá đô thị và nhiếp ảnh gia đường phố để tạo ra một danh mục đầu tư đẹp và có một bảng màu nhất quán. ❤️Các bộ cài đặt tạo phim và hình ảnh điện ảnh trên ảnh đường phố của bạn!

Xem thêm: Bộ Sưu Tập LR Preset Mobile & Desktop Tone Màu Lạnh – Trung Tính và Tối (XMP/ACR, DNG, LR) NI44D91A [40.000vnđ]

Đặc trưng:

  • 15 lrtemplate /xmp / dng Presets
  • 15 Cube
  • Được tổ chức tốt

Các cài đặt trước tương thích với cả ảnh RAW và JPEG. Gói Presets sẽ được gửi cho bạn qua email hoặc Msg ngay sau khi nhận được thanh toán.

Tải xuốngBạn mua thì CK qua STK 4007205068903 - Nguyen Ngoc, Agribank, NGCLOUDY sẽ gửi file sau thanh toán thành công! Nội dung là mã của Preset.
Liên hệ qua/Contact via Messenger mua qua paypalBuy now via PayPal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *