Gói Chỉnh Sửa Phim Cổ Điển – Vintage Film Editing Pack (Grain, Transitions, LUTs and Overlays) VT48O67G [50.000vnđ]

LUTs Pack, Overlays Video

Gói Chỉnh Sửa Phim Cổ Điển Vintage Film Editing Pack (Grain, Transitions, LUTs and Overlays): Với hơn 45 editing elements, Gói Chỉnh sửa Phim Cổ điển là một bộ công cụ hoàn chỉnh cho các dự án phim cổ điển và điện ảnh.

Xem thêm: Gói Overlays & LUT Video Kodak Dirty Pack (MOV, JPG) OV45F06K [30.000vnđ]

Gói bao gồm:

  • 2 Super 8mm Film Scan 4K Overlays (Kodak 200T)
  • 25 various Super 8mm Film Scan assets (film burns, scratches + more)
  • 3 HD Film Grain Overlays for video (8mm, 16mm and 35mm)
  • 3 Re-imagined Film Leader Overlays
  • 5 Vintage LUTs (16mm Sun Kiss, Orange Ocean, 16mm Black & White Stock, Expired Film Tungsten, Expired Film Daylight)
  • 2 Prism Backgrounds (Prism Dance, Prism Light Rays)
  • 3 Film Burn Transitions
  • Instructional read me + 2 full video tutorials

Tương thích với: Premiere Pro, Final Cut, Da Vinci và nhiều hơn nữa…

Gói Vintage Film Editing Pack (Grain, Transitions, LUTs and Overlays) sẽ được gửi cho bạn qua email hoặc Msg ngay sau khi nhận được thanh toán.

Tải xuốngBạn mua thì CK qua STK 4007205068903 - Nguyen Ngoc, Agribank, NGCLOUDY sẽ gửi file sau thanh toán thành công! Nội dung là mã của Preset.
Liên hệ qua/Contact via Messenger mua qua paypalBuy now via PayPal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *