Gói 13x LR Tone Màu Xanh Lục Đất (DNG, XMP, LR) 5F684FD5 [250K]

Camera Raw Presets (XMP/ACR), Desktop Lightroom Presets (LR), Lightroom Mobile Presets (DNG), Lightroom Presets

13x LR Tone Màu Xanh Lục Đất: Thể hiện một tâm trạng nhất định và màu sắc thường được lấy cảm hứng từ các họa sĩ thời Phục hưng và tông màu xanh đất của họ với một liên lạc hiện đại với nó..

Xem thêm: Gói LR Tone Màu Phim Điện Ảnh Pháp (LR, XMP/ACR, DNG) FR650957942 [50K]

Bao gồm:

  • How_to_Install_Tutorial
  • 13 tập tin LR_MOBILE Final 2020
  • 13 Tệp LR_NEW_VERSION Final 2020 XMP
  • 13 Tệp LR_OLD_VERSION Final 2020 LR
  • Size: 8.5 MB

Tương thích:

  • Adobe Lightroom 4, 5, 6, CC & CC cổ điển / Adobe Lightroom Mobile / Adobe Photoshop Camera Raw

Các cài đặt trước tương thích với cả ảnh RAW và JPEG. Gói đặt trước sẽ được gửi cho bạn qua email hoặc Msg ngay sau khi nhận được thanh toán.

Tải xuốngXin lỗi, tài nguyên này chỉ dành cho tải xuống VIP
Thông Tin Chuyển Khoản: Nguyễn Ngọc/ Agribank – STK: 400 720 506 8903
Lương Thị Thùy / Ngan Hang TMCP Nam A – STK: 613 0539910 00001
Liên hệ qua/Contact via

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *